География доставки

Ашхабад    
Ахалский велаят: Балканский велаят: Дашогузкий велаят: Лебапский велаят: Марыйский велаят:
Аннау Балканабат Дашогуз Туркменабат Мары
Бахарден Туркменбаши Куняургенч Атамурат Байрамали
Теджен Берекет Героглы Дянев Шатлык
Гёктепе Сердар Болдумсаз Сейди Сакарчага
Каахка Хазар Губадаг Койтендаг Йолатань
Гумдаг Акдепе Фарап Серхетабат 
Эсенгулы Саят Мургаб
Махтумкули Дарганата
Гарабекевюл
Магданлы
Газачак